Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Giriş
MİSYONU​MUZ

 
               · Halkın güven ve huzurundan sorumlu bir kurum olarak başta Anayasamız olmak üzere polise ​yetki veren yasalar doğrultusunda tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı insan haklarına saygılı, objektif, güler yüzlü ve toplum destekli polislik anlayışıyla hizmet sunmak,

          · Ülkemizin vitrini konumunda bulunan hudut kapılarında verilen hizmeti daha etkin, güvenilir ve hızlı bir hale getirmek,

· Düzensiz göçle etkin mücadele kapsamında seyahat belgelerinde sahteciliğin önlenmesi amacıyla bu alanda görev yapan personelin eğitimi ile uzman personel yetiştirmek,

· Hudut kapılarında artan iş hacmine uygun olarak gerek teknik bakımdan gerekse personel bakımından her türlü tedbirin alınması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,

·   Çağdaş bir yönetim anlayışıyla çalışan ve her geçen gün bu temel anlayış ve vasıflarını çağın her türlü teknolojik yenilikleriyle de güçlendirerek halkına daha iyi hizmet vermenin heyecanı ve gayreti içerisinde olmak,

· Hudut kapılarından geçişlerde hızlı ve güvenli geçişin sağlanması için gelişen teknoloji ile uyumlu günümüz modern dünyasının bir gereği olan ve gelişmiş devletlerce kullanılmaya başlanan elektronik geçiş sistemlerin kurulumu ve geliştirmesi için çalışmalar yapmak,

· Vatandaşlarımızın verilen hizmetlerden azami derecede hızlı bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla günümüzün iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

 

         VİZYONUMUZ

 
          Başkanlığımıza tevdi edilen görevler bakımından; hukukun üstünlüğünü benimseyen, insan haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını temel hizmet ilkeleri olarak özümseyen, verdiği hizmetten doğrudan etkilenen vatandaşlarının görüşlerine, uyarılarına ve önerilerine karşı açık ve şeffaf olmayı önemseyen, çağdaş bir yönetim anlayışıyla çalışan ve her geçen gün bu temel anlayış ve vasıflarını çağın her türlü teknolojik yenilikleriyle de güçlendirerek halkına daha iyi hizmet vermenin heyecanı ve gayreti içerisinde olan örnek bir teşkilattır.​
​​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER